Hakkımızda

Okuldışı Nedir?

“İçinde olmak” tanımı gereği sınırlandırılmayı gerektirir; okulun içinde, ofisin içinde, popüler kültürün içinde olmak.. Ve kişi, sadece ‘içinde’ kaldığı sürece potansiyelini var olan bu dünyalar ile sınırlandırmak zorunda kalır. Özgürleşmek ve özgünleşmek için sınırların dışına çıkmalıdır.Bireylerin potansiyellerini ortaya çıkarmak için başlattığımız hikâyemizde ortaya Okuldışı çıktı.
Her şeyin hızla değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Zaman değiştikçe ihtiyaçlarımız,
ihtiyaçlarımız değiştikçe de geliştirmemiz gereken yetenek ve becerilerimiz değişiyor. 21. yüzyıl bu değişimler açısından sıçrama yaşadığımız bir çağ. Teknolojide gelinen nokta, yapay zekâ, yeni hizmet kolları ve değişen sosyal kodlar analitik düşünme, yaratıcı düşünme, etkili iletişim, takım çalışması ve sorun çözme gibi yeteneklere daha çok ihtiyaç duymamızı sağladı.

Neden Okuldışı?

Okuldışı, bireylerin kendi fikir dünyalarını özgürce yansıtabilmelerini ve bu yansımanın özgün nitelikler taşımasını önceler. Bu aktarım dünyasındaki iletişim kanallarını samimi bir ortam üzerine kurarak, demokratik olgunluğun getirdiği hoşgörü ve temel insani değerler çerçevesinde, kolektif bir paylaşım ortamı kurulmasını ve kişinin özneleşmesini sağlamaya çalışır.
Günümüzün karmaşık ve girişken dünyası içerisinde bir disiplinde gelişim sağlayabilmenin yolu o disiplinle ilintili diğer alanlara da hakim olmaktan geçiyor. İktisattan soyutlanmış bir uluslararası ilişkiler okuması, sosyolojiden yoksun sanat okumaları asgari doygunluğu sağlayamıyor. Dolayısıyla Okuldışı disiplinler arası geçişkenliği ve çok disiplinli beslemelerin entelektüel olarak önemsiyor.
Okuldışı bizim için samimiyetin, disiplinin ve paylaşımın olduğu bir mekândır. Bu mekânı her katılımcı kendisinden bir şeyler katarak oluşturur. Herkesin kendi inandığını, sevdiğini, hayalini, sözünü getirerek
oluşturduğu bir mekân, öğrenmenin keyifli ve kalıcı olmasını sağlayacaktır.

Videoyu oynat
Videoyu oynat
0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz BoşMağazaya Dön