Çocuklar İçin Felsefe Atölyeleri

Düşünen bir toplumu amaçlayan bu atölye serisi çeşitli metin ve kaynakları kullanarak gençler ve çocuklara düşünme ve tartışma kabiliyeti kazandıran felsefe atölyelerini içerir. Belli yaş grubu çocuklar veya gençler ile çocuk hikayeleri, mitoloji, efsaneler, müzik, filimler, diziler, romanlar üzerine felsefi tartışmaların yapılacağı düşünme, okuma, tartışma ve yazma atölye çalışmasıdır. Gerçekleştirilmesi istenilen bu atölyelerde P4C yöntemi kullanılır. P4C çocuklara eleştirel düşünme ve felsefe yapma becerisini kazandırmayı amaçlayarak, herhangi bir materyal üzerinden olgusal bir soru üzerinden felsefi bir problematiğe geçiş yaparak gerçekleştirilir. Bu sayede grup içinde tartışma ortamı oluşturup kişilere eleştirel düşünme ve iletişim kurma becerisi kazandırılır.

Atölye serisi 8 -15 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Tarih: 26 Haziran – 17 Temmuz 2021 Cumartesi

Saat: 17.00 – 18.30

Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Yıldız Kulkul

Felsefeci / Eğitmen

29 Mayıs Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu olan Yıldız Kulkul, tezli yüksek lisansına İbn Haldun Üniversitesi Eğitim Kurumları İşletmeciliği bölümüne devam etmektedir.

2015 yılında YÖK onaylı pedagojik formasyonunu Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. 2017 yılında da Boğaziçi Üniversitesi’nden YÖK onaylı Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Eğitimi’ni aldı.

Eğitim kurumları ve vakıflarda öğretmenlik ve eğitim koordinatörlüğü yapmıştır. Şu an da ise Palet okullarında felsefe kulüp dersleri ve bir çok eğitim kurumuna öğretmen eğitimleri vermektedir.

Ayrıca 2021 yılında Usturlab Yayıncılıktan çıkacak olan eğitici kitabı ve MEC Vakfının Okulları ‘Üçüncü Sınıf Doğru Düşünme Becerileri’ dersi için öğretmen kitabını hazırladı. 2021’de Tanzanya’da bir Türk vakfının okulunda gönüllü olarak hizmet vermiştir.

 

Eğitmen: Yıldız Kulkul

Tarih: 26 Haziran – 17 Temmuz 2021 Cumartesi

8 – 11 Yaş Grubu Saat: 16.00 – 17.30

12 – 15 Yaş Grubu Saat: 18.00 – 19.30

1.Hafta:

ADA CUMHURİYETİ

Ada cumhuriyeti hikâyesi üzerinden yasaların gereği, ne şekilde olması gerektiği ve toplum olmanın gerekliliği üzerine kritik edilir.

Haftanın Kazanımları:

 • İletişim
 • Bağ kurmak
 • Dil nedir?
 • Dil olmadan anlaşmak mümkün mü?
 • Birlikte yaşamanın imkanı nedir?
 • İnsan yalnız başına doyurucu bir hayat yaşayabilir mi?
 • Yalnız başına yaşamada dile ihtiyaç var mıdır? Dil unutulabilir mi?
 • İletişim için dile, doğru davranışlara ve kurallar ihtiyaç var mıdır?

2. Hafta:

MUTLULUK ŞURUBU

Mutluluk şurubu hikayesi üzerinden mutluluk ve sorumluluklarımızla ilişkisi üzerine kritik yapılır.

Haftalık Kazanımlar:

 • Mutluluk ve unutmak
 • Sorunlarını ve sorumluluklarımızı unutmak ve kendini her daim mutlu hissetmek iyi bir şey midir?

3. Hafta:

GYGES’İN YÜZÜĞÜ

Gyges’in yüzüğü hikayesi üzerinden ahlak, iyi ve kötü  davranışların gereği ve ceza ile ilişkisi üzerine kritik yapılır.

Haftanın Kazanımı:

 • İyi ve adil nasıl olunur?
 • Cezalandırma olasılığı olmasa yine de iyi ve adil olanı yapar mıyız?
 • Yapmak istediklerimiz ile yapmamız gerekenler arasında bir ayrım var mıdır?

4. Hafta:

MİO NAZİK OLMAK İSTİYOR

Mio nazik olmak istiyor hikayesi üzerinden toplum içindeki nezaket kurallarının önemi ver gerekliliği üzerine kritik yapılır.

Haftanın Kazanımları:

 • Nezaketli davranışlar nelerdir?
 • Nezaketin ölçüsü var mıdır? Az olması kadar, çok olmasında da bir sorun mudur?
 • Eğer var ise bu ölçüyü nasıl bilebiliriz?

Ücret: 200 ₺ (4 hafta)

Atölye serisi 8 -15 yaş arası çocuklara yöneliktir.

 

 

 

Mekân

Zoom Uygulaması

 

Menü