Çocuklar İçin Felsefe Atölyeleri

Düşünen bir toplumu amaçlayan bu atölye serimiz, çeşitli metnin ve kaynakları kullanarak gençler ve çocuklara düşünme ve tartışma kabiliyeti kazandıran felsefe atölyelerini içerir. Belli yaş grubu çocuklar veya gençler ileçocuk hikayeleri, mitoloji, efsaneler, müzik, filimler, diziler, romanlar üzerine felsefi tartışmaların yapılacağı düşünme, okuma, tartışma ve yazma atölye çalışmasıdır. Gerçekleştirilmesi istenilen bu atölyelerde P4C yöntemi kullanılır. P4C çocuklara eleştirel düşünme ve felsefe yapma becerisini kazandırmayı amaçlayarak, herhangi bir materyal üzerinden olgusal bir soru üzerinden felsefi bir problematiğe geçiş yaparak gerçekleştirilir. Bu sayede grup içinde tartışma ortamı oluşturup kişilere eleştirel düşünme ve iletişim kurma becerisi kazandırılır.

Bu dersleri önemli kılan sadece çocuk hikaye kitaplarının tahlilini yapmak değil, aynı zamanda incelenen kitabın veya akışına göre konuları drama etkinliklerinden yardım alarak toplumsal ve gençlik problemleri ile ilişkili bir şekilde sunmaktır.

Atölyelerin işlenme tarzı, düşünme tartışma yöntemiyle (Sokratik yöntem) metinlerden yola çıkarak çocuklarınkendiliğinden ortaya koyduğu kavramlar ve sorunlar üzerine düşünmelerini sağlamaktır. Düşünen bir gençliği hayal eden bir toplum için bu dersler önemli olmakla birlikte gerekli olduğunu düşünmekteyiz. Elverişli metinlerle çocuğunyaşamı ile ilgili temel soruları sorması ve bu metinler aracılığı ile kendisini ve dünyayı tanımasını sağlamaktadır. Amacımız, soruların yanıtlarını öğretmenin vermesi değil, çocuklarınkendisinin bulmasında yardımcı olmaktır ( -ki her sorunun net bir cevabı da bulunmamaktadır, bazı soruların cevabı yoktur). Örneğin, “kurallara uymak gerekir” tümcesini yüz kere tekrarlamak ve ezberletmek, çocuğun o tümceyi ahlaki bir eyleme geçirmesini sağlamaz. Fakat “kurallar özgürlüğümüzü engeller mi?” sorusu üzerinden ‘kurallar nedir?’ ve neden var oldukları tartıştırmak çocuk için daha tatmin edici bir öğrenim süreci gerçekleştirir.

Not: Atölye 9 – 12 yaş arası çocuklara yöneliktir.

Yıldız Kulkul

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Felsefe mezunu olan Yıldız Kulkul, İbn Haldun Üniversitesi’nde Eğitim Kurumları İşletmeciliği alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Boğaziçi Üniversitesi’nde YÖK onaylı Çocuklar için Felsefe Eğitmen Eğitimi’ni tamamladı ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde pedagojik formasyon aldı.

Şu anda Mavera Akademi’de çocuklar için felsefe eğitmenlik yapmakta. Aynı zamanda da Miniskop, Edep Sanat, Usturlab ve İbn Haldun Sürekli Eğitim Merkezi’ne eğitmen eğitimleri ve atölye uygulamaları vermekte veya verilmek üzere proje görüşmeleri yapmaktadır. Ayrıca Aralık ayı sonun da Usturlab Yayıncılık’tan çıkması planlanan ‘Çocuklar İçin Felsefe Eğitmen Kitabı’ için çalışmaktadır.

Eğitim aracılığıyla toplumsal ve gençlik projelerinde bulunmak, geliştirici fikirler üretmek ve faaliyete geçirmenin, yaşadığımız toplumun geleceğe yönelik olumlu dönüşümünde bulunacağına inanan eğitmenimiz, gerek akademik çalışmalar da gerekse pratik saha, proje çalışmalarında gençlik, eğitim ve felsefe üzerine çalışmalar/projeler yürütmektedir.

Tarih:11 Nisan – 2 Mayıs

Gün: Cumartesi 10:30 – 12:00

Toplam Saat: 6

Atölye 1: Küçük Prens

Çocuklar ile tanışma etkinlikleri yapılarak kitabın ilk bölümünden yetişkinler ile çocuklar arasındaki iletişim eksikliği ve sebepleri üzerine kritik yapılır. Kritiğin ardından ressam Picasso üzerinde konuşularak etkinlik sanat çalışması ile bitirilir.

Kazanımlar:

 • Yalnızlık ile baş etmenin yöntemleri
 • Dostluk kurma aşamaları
 • Arkadaşlık ilişkileri üzerine idrak geliştirme
 • Sabrın gereği ve olması gerektiği yerler üzerine idrak geliştirme

Atölye 2: Ada Cumhuriyeti

Ada cumhuriyeti hikayesi üzerinden yasaların gereği, ne şekilde olması gerektiği ve toplum olmanın gerekliliği üzerine kritik edilir.

Kazanımlar:

 • İletişim
 • Bağ kurmak
 • Dil nedir?
 • Dil olmadan anlaşmak mümkün mü?
 • Birlikte yaşamanın imkanı nedir?
 • İnsan yalnız başına doyurucu bir hayat yaşayabilir mi?
 • Yalnız başına yaşamada dile ihtiyaç var mıdır? Dil unutulabilir mi?
 • İletişim için dile, doğru davranışlara ve kurallar ihtiyaç var mıdır?

Atölye 3:  Gyges’in Yüzüğü

Gyges’in yüzüğü hikayesi üzerinden ahlak, iyi ve kötü  davranışların gereği ve ceza ile ilişkisi üzerine kritik yapılır.

Haftanın Kazanımı:

 • İyi ve adil nasıl olunur?
 • Cezalandırma olasılığı olmasa yine de iyi ve adil olanı yapar mıyız?
 • Yapmak istediklerimiz ile yapmamız gerekenler arasında bir ayrım var mıdır?

Atölye 4: O Keki Nasıl Paylaşacağız?

O keki nasıl paylaşacağız hikayesi üzerinden eşitlik ve adalet kavramlarının birbiri ile ilişkisi üzerinden kritik yapılır.

Haftanın Kavramı:

 • Adaletin temeli, eşit paylaşım mıdır, ihtiyaçlara göre paylaşım mıdır?
 • Adalet nedir?

Kontenjan: 15
Ücret: 300 ₺ + KDV

 

Konaklama İmkanları
Bu program için konaklama hizmeti sunulmamaktadır.

Ulaşım
OkulDışı

Çocuklar İçin Felsefe Atölyeleri Başvuru Formu

Menü