Kendi Üzerine Düşünen Toplum Atölyesi

İçinde yaşadığımız modern toplumu hep beraber anlama çabası içindeyiz. Bu çaba aslında sadece modern topluma özgü değil. İnsanlar bitmez tükenmez bir biçimde tüm tarih boyunca bu çabanın içinde oldu. Şimdi yaşadığımız toplum ise çok daha güçlü bir dönüşüm halinde. Değişen zamanlarda kendimizi ve başkalarını ve de başkalarıyla ilişkilerimizi anlamlandırmaya çalışmak için, modern toplumun ürettiği bir “bilimsel disiplin” olan sosyoloji de sürekli değişmek zorunda.

Bu program, değişimin ve değişime bağlı olan güvensizliğin, korkuların, başkaları hakkında önyargıların yoğunlaştığı bir zaman diliminde, ezberlerden çıkmak ve düşünceyi özgürleştirmek, dolayısıyla kendi üzerimize ve toplum üzerine düşünmek için sosyolojik tahayyülümüzü geliştirmek yönünde mütevazi bir giriş yapmayı öneriyor.

 

Tarih: 27 Temmuz – 17 Ağustos 2021 | Salı

Saat: 21.00 – 23.00

Platform: Zoom
Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Ferhat Kentel

Akademisyen

Ferhat Kentel, 2020 yılında kuruluşunda rol aldığı, felsefesinde bir arada yaşamanın, topraktan gıdaya kadar uzanan çizgide ekolojik duyarlılığın, insan – doğa dengesinin saygı ilişkisi içinde yeniden tesis edilmesi için araştırmalar, faaliyetler ve eğitim çalışmaları yapmak olan BAYETAV’da (Bir Arada Yaşarız – Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı) Genel Koordinatörlük yapıyor.

1981’de ODTÜ’de işletmecilik lisans eğitimini tamamladıktan sonra 1983’te Ankara Üniversitesi SBF’den yüksek lisans ve 1989’da Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’den sosyoloji doktora derecesi aldı. 1990-1999 arasında Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nde, 2001-2010 arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ve 2010-2020 yıllarında kapatılan İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi olarak çalıştı.

Fransa’da Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)’de ve Université de Paris I’de çeşitli dönemlerde misafir öğretim üyesi ve araştırmacı olarak bulundu. Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli kitap ve dergilerde modernite, milliyetçilik, gündelik hayat, yeni sosyal hareketler, din, İslâmi hareketler, aydınlar, etnik cemaatler üzerine makaleleri yayımlandı.

Yayınlanmış bazı araştırma ve kitapları şunlardır: Euro-Türkler: Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Köprü mü Engel mi? (Ayhan Kaya ile birlikte) İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2005; Milletin bölünmez bütünlüğü: Demokratikleşme sürecinde parçalayan milliyetçilik(ler) (Meltem Ahıska ve Fırat Genç ile birlikte), TESEV, İstanbul, 2007; Ehlileşmemek, düzleşmemek, direnmek, (Söyleşi: Esra Elmas), Hayykitap, İstanbul, 2008, Türkiye’de Ermeniler. Cemaat-Birey-Yurttaş (Füsun Üstel, Günay Göksu Özdoğan, Karin Karakaşlı ile birlikte), İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınları, İstanbul, 2009; Yeni Bir Dil – Yeni bir Toplum, (Söyleşi: M.Talha Çiçek, Gülçin Tunalı Koç), Bilsam yay., Malatya, 2012; “Kır Mekânının Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Dönüşümü: Modernleşen ve Kaybolan Geleneksel Mekânlar ve Anlamlar” (Murat Öztürk ile birlikte), TÜBİTAK araştırması, 2017.

Eğitmen: Prof. Dr. Ferhat Kentel

Tarih: 27 Temmuz – 17 Ağustos 2021 | Salı

Saat: 21.00 – 23.00

Platform: Zoom
Sosyolojik Düşünmek: Kendi Üzerine Düşünen Toplum Atölyesi

Program:

  1. Hafta: Sosyolojik tahayyül ve kendi üzerine düşünen toplum
  2. Hafta: Toplumu anlamak için teori – Marx ve sınıf, Durkheim ve sistem, Weber ve fikirler
  3. Hafta: Sosyal hareketler ve kimlikler
  4. Hafta: Türkiye’de toplumsal dönüşüm ve gündelik hayatın üretimi

Katılım Ücreti: 250 ₺

 

 

Platform

Zoom Uygulaması

 

Menü