Modern Türkiye Okumaları

Türkiye’nin modernleşme tarihini Tanzimat’tan itibaren ele alacağımız 7 haftalık bu serimizde siyasi tarihimizi belgelerin yanı sıra şiir ve şarkılar ile işleyeceğiz.

Farklı disiplinlerin iç içe geçtiği bu atölyede bugünü ve geleceği anlamlandırmak ve bakış açımızı derinleştirmek için 100 yılı aşkın geçmişimizi her yönüyle tartışacağız.

Tarih: 8 Nisan – 27 Mayıs 2021 | Perşembe
Saat: 21.00 – 23.00
Platform: Zoom
Program sonunda katılım belgesi verilecektir.

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek

Akademisyen

Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Ardından yine Hacettepe Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Kendisi siyaset bilimi profesörü, akademisyen ve yazardır. Şu anda İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyeliği yapmaktadır.
Ayrıca çağdaş siyasi teoriler, insan hakları ve ifade özgürlüğü, akademik özgürlük ve azınlık hakları gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır.

Eğitmen: Bekir Berat Özipek

8 Nisan – 21 Mayıs 2021

Perşembe | 21.00 – 23.00

Program:

Birinci Hafta:

Siyasi tarih nedir? Türkiye siyasi tarihini nasıl ele almalı? Türkiye’de siyaseti açıklama amaçlı başlıca modeller nelerdir?

Bekir Berat Özipek, Slayt, Türkiye’de Siyaseti Anlamak

İkinci Hafta:

Osmanlı mirası: Tanzimat, « İstibdat » ve Meşrutiyet Dönemi

Bekir Berat Özipek, “Anglo-Sakson ve Fransız siyasi modelleri arasında Osmanlı ve Cumhuriyet Modernleşmesi”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 9, – Dönemler ve Zihniyetler-, İletişim, Yayınları, İstanbul, 2009, ss.971-980.

Refik Halid Karay, “Efendiler Nereye?”, 5 Kasım 1918, http://misakizafer.com/2019/09/25/efendiler-nereye-refik-halid-karay/

Bir şiirin öyküsü

Üçüncü Hafta:

Birinci Meclis ve yeniden kuruluş

 Ahmet Demirel, “Birinci Meclis Sadece Türkiye’nin Değil Dünyanın En Demokratik Meclislerinden Biriydi,” Söyleşi, https://medium.com/okuryazartv/ahmet-demirel-birinci-meclis-sadece-t%C3%BCrkiyenin-de%C4%9Fil-d%C3%BCnyan%C4%B1n-en-demokratik-meclislerinden-bed763712816

Tek Parti dönemi

 Kemal Karpat, Türk Siyasi Tarihi: Siyasi Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2015, ss. 27-41.

Bekir Berat Özipek, “Serbest Fırka’nın Mürtecileri,” Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, C. 9, – Dönemler ve Zihniyetler-, İletişim, Yayınları, İstanbul, 2004, ss.245-259.

Video

Dördüncü Hafta

Çok partili hayata dönüş; 1950’li, Demokrat Partili yıllar

 Kazım Berzeg, “Türkiye’deki Baskıcı-Bürokratik Yönetim Geleneğine İlişkin Bir Deneme: ‘Eski Sınıf’”, Liberalizm Demokrasi Kapıkulu Geleneği, Liberte Yayınları, Ankara, 2000, ss. 149-182.

Bir şiirin öyküsü 

27 Mayıs Darbesi ve sonrası (ve 1960’lı Yıllar)

Bekir Berat Özipek, Slayt, Sivil-Asker İlişkileri ve Askeri Müdahaleler

Şarkılar neyi söyler?

Beşinci Hafta:

1970’ler: “Sağ-sol çatışması” ve 1980 Darbesi dönemi

NevzatBasım, “1970’lerin Türkiyesi Nasıldı?”, Radikal, http://www.radikal.com.tr/turkiye/1970lerin-turkiyesi-nasildi-1034163/

Şarkılar neyi söyler?

 Martin Stokes, Aşk Cumhuriyeti, Türk Popüler Müziğinde Kültürel Mahrem, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2012, ss. 117-125.

Şarkılar neyi söyler?

Altıncı Hafta:

Özal’lı Yıllar ve sonrası: 1980’ler, 1990’lar ve 28 Şubat

Orhan Miroğlu, Dıjwar, Everest Yayınları, İstanbul, 2009.

Şarkılar neyi söyler?

İbrahim Ayyıldız, 28 Şubat Nedir?, Liberte Yayınları, Ankara, 2016.

Yedinci Hafta:

Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi ve Türkiye’de Sosyo-Ekonomik Değişim

 Bekir Berat Özipek, Adalet ve Kalkınma Partisi Dönemi İç ve Dış Politika (2002-), Türkiye’nin Politik Tarihi, Ed. Çaylak vd., Savaş Yayınevi, Ankara, 2009, ss. 659-679.

Şarkılar neyi söyler?

 

250 ₺

 

 

Platform

Zoom Uygulaması

 

Menü