Nerede Lazım Olacak? : Eğitmenler İçin Ders Tasarımı Atölyesi

Nerede Lazım Olacak? atölye serisi eğitimcilerin derslerinde oyunlaştırma ve hikâyeleştirme ile kalıcı öğrenme ortamını oluşturmalarına ve öğrenmeyi eğlenceli bir sürece çevirmelerine yardımcı olur.

Sadece atölye/aktivite nasıl yazılır değil, bunu yaparken nelere dikkat edilmelinin de ele alınacağı bu atölye serisinde, branşı ne olursa olsun tüm eğitimcilerin sınıf ortamlarında öne çıkmalarının ve zenginleştirilmiş bir öğrenme ortamı oluşturmalarının yolları aranır. Eğitimciler atölyenin sadece katılımcısı değil aynı zamanda uygulayıcısıdır da.

             Eğitimin Hedefleri:

 • Ders planı hazırlamanın öğretmenliğe katkısı
 • Öğretmenin iş yükünü azaltan arşivleme stilleri
 • Derslerde öğrencilere meslek, görev ve sorumluluklar verme
 • Etkili ve gerçekçi problem durumları oluşturma
 • Problem durumunu destekleyen bir senaryo oluşturma
 • Öğrencinin kurguyu hissedebilmesi adına etkili dekor desteği
 • Sınıf Nasıl Yönetilmez? Sınıf Yönetimine Nasıl Gerek Duyulmaz?
 • Öğrencileri gruplara ayırma teknikleri
 • İşbirlikçi öğrenme ile öğrencilerin farklılıklarının keşfedilmesi
 • Ders anlatmadan nasıl kazanımlar pekiştirilir.
 • Öğrencilerin derslere karşı olumlu tutum geliştirmesi nasıl sağlanır?

Eğitim Tamamlama Kriterleri:

 • Eğitimde verilen dört derse tam katılım.
 • Eğitimin son haftası sunulmak üzere eğitimden edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanmış görevi, problem durumu, senaryosu ve dekoru olan 2 ders saatini kapsayacak bir atölye sunumu.

Ferdi Ünal | Fen Bilgisi Öğretmeni, Bilim Atölyesi Eğitmeni

1991, İstanbul doğumlu olan Ferdi ÜNAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Aynı yıllarda Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık bölümünden almış olduğu eğitimini de tamamladı. Öğretmenlik yaşamına İstanbul’da bir devlet okulunda başladı.
2016 – 2018 yılları arasında ASFA Kolejinde Fen Bilimleri Öğretmenliği ve Atölye Müfredat Yazımı, Atölye Eğitmenliği ve Atölye Eğitmen Eğitimi pozisyonlarında görev aldı. 2019 yılı itibariyle Nun Kolejinde Fen Bilimleri Öğretmeni ve Sürdürülebilir Yaşam Hareketi Temsilcisi olarak görevine devam etmektedir.
Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı ( IB PYP ) ile adaylık ve yetkilendirme sürecini Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden almış olduğu eğitim ile deneyimledi ve sertifikalandırdı. Uluslararası Bakalorya Orta Yıllar Programı ( IB MYP ) eğitimini ise Nun Koleji’nde almaya devam etmektedir.
Sosyal Medya üzerinde “Fencinin Etkinlik Günlüğü” isminde yer alan hesaplarıyla öğretmenliğe dair tecrübelerini paylaşmaktadır.
Öğrenci olduğu yıllarda almış olduğu eğiticilik sertifikası ile Halk Eğitim Merkezleri ve çeşitli kuruluşlarda Diksiyon ve Etkili Hitabet eğitimleri verdi. Birçok eğitim derneği ve kuruluşunda Bilim Atölyesi kapsamında çeşitli öğretmen eğitimleri düzenledi.
Bahçeşehir Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Nihal Yurtseven ve ekibinden almış oduğu UbD ( Understanding by Desingn ) eğitimi ile ders içeriğine bakışı ve kurgulama stratejsi tamamen değişmiştir. Öğretmenlik yaşamını beden dili, sosyal hayatta iletişim, etkili iletişim stratejileri, etkili sunum teknikleri, etkili ders tasarımı ve oyunlaştırma gibi pek çok alanda eğitimlerle zenginleştirdi.

Aktif bir şekilde düzenlemiş olduğu eğitmen eğitimleri;

 • Atölye Müfredatı Nasıl Yazılır?
 • Eğitimde Oyunlaştırma ve Eğitsel Kaçış Odaları
 • STEM Eğitimi
 • Sınıf Nasıl Yönetilmez?
 • Etkili Ders Tasarım Teknikleri
 • Süreç Değerlendirme Etkinlikleri
 • Eğitimde Görsel DüzenleyicilerHali hazırda eğitim üzerine yazmaya devam ettiği bir kitabı ve bilim atölyeleri üzerine hazırlamaya devam ettiği kitap, deney seti ve öğretmen eğitimlerini içeren çalışmaları olan Ferdi, evli ve bir çocuk babasıdır.

Tarih: 8 – 29 Mart

Gün: Pazar 15:00 – 17:00

(Son atölye bitiş saati 19:00)

Toplam Saat: 10

Atölye Programı:

1.Atölye:

Uygulamalı Atölye: “Kriptoloji Atölyesi”

Atölyenin Konusu : “Öğrenciye Rol Verme”

Atölye Süresi: 60 dakika + 60 dakika

 • UbD ( Understanding by Desingn ) ders planı inceleme.
 • Etkili ders tasarımında püf noktalar.
 • GRAFT tekniğinin derslere entegre edilmesi
 • RAFT tekniğinin derslere entegre edilmesi
 • KWL vb derse giriş etkinlikleri ( ön bilgileri yoklayan )
 • İki yıldız bir dilek vb çıkış kartları ( derste öğrenilen bilgileri yoklayan )
 • Öğrencileri gruplara ayırma yöntemleri
 • Sınıf Nasıl Yönetilmez?

2.Atölye:

Uygulamalı Atölye: “Adli Tıp Atölyesi – Olay Yeri İnceleme ”

Atölyenin Konusu : “Probleme Dayalı Senaryolar”

Atölye Süresi: 60 dakika + 60 dakika

 • Probleme Dayalı Senaryolar
 • Ders planı kurgusu oluşturma
 • Dekor desteğinin derse etkisi
 • Problem durumu belirleme
 • Etkili yönerge verme
 • Give One, Get One vb çıkış kartı
 • Öğrencileri gruplara ayırma yöntemleri
 • Ders içeriklerinin atölye formatında planlanmasının derse etkileri
 • Örnek olay yöntemi
 • Rekabet nasıl oluşturulur ?

3.Atölye:

Uygulamalı Atölye: “Mimarlık Atölyesi”
Atölyenin Konusu: “Disiplinlerötesi Ders Tasarımı” Atölye Süresi: 60 dakika + 60 dakika

 • Corell Not Alma Tekniği ( Etkili not alma )
 • Disiplinlerötesi ders planı hazırlama
 • Disiplinlerötesi çalışmanın avantajları
 • Diplinlerarası yaklaşım ile disiplinlerötesi yaklaşım arasındaki farklar.
 • Öğrencileri gruplara ayırma yöntemleri
 • Carousel ( Atlı Karınca Tekniği ) vb çıkış kartı etkinliği.

4.Atölye:

Uygulamalı Atölye: “Hız Kesen Yollar STEM Atölyesi” Atölyenin Konusu: “STEM Temelli Ders Planları” Atölye Süresi: 60 dakika + 60 dakika

 • Proje Tabanlı Öğrenme
 • İşbirlikçi Öğrenme
 • Giriş ve çıkış kartı uygulamaları
 • BTHP ( Bilgi Temelli Hayat Problemi ) oluşturma.
 • STEM ile disiplinlerötesi çalışmalar
 • Tasarım kriterleri belirlenme.

Kontenjan: 20
Ücret: 500 ₺ + KDV

 

Konaklama İmkanları
Bu program için konaklama hizmeti sunulmamaktadır.

Ulaşım
OkulDışı

Nerede Lazım Olacak? : Eğitmenler İçin Ders Tasarımı Atölyesi Başvuru Formu

Menü